blue-shoes-walking

Photo: (CC) Fiona Cullinan

birmingham walking blue shoes